Laura Álvarez (Psicòloga Social)

Bàrbara Argemí (Treballadora Social)

Ana Bernal (Auxiliar Administrativa)

Mercè Coma Roura (Mediadora i Integradora Social)

Aina Companyon (Treballadora Social)

Carmen De La Fuente (Dinamitzadora Pla Integral Poble Gitano)

Adelina Edo Forès (Tècnica Intervenció Socioeducativa)

Marta François (Mediadora Social)

Ángela García (Treballadora Social i Sociòloga)

Ana García Martínez (Tècnica Gestió Social)

Montserrat Joan (Arquitecta Tècnica)

Aida Marzo (Sociòloga, Psicòloga i Mediadora Comunitària)

Eva Mercadé (Advocada i Mediadora Comunitària)

Ona Obiols (Estudis Àrabs Contemporanis)

Ingrid Puigví (Psicòloga)

Mercedes Rodríguez (Tècnica de Gestió Social)

Oona Sales (Treballadora Social)

Touria Sarghini (Agent d’acollida)

Olalla Seoane (Tècnica de Gestió Social)

Noemí Tudela (Tècnica de Gestió)

Aroa Vargas (Dinamitzadora Pla Integral Poble Gitano)

Mònica Vidal (Gestió Administrativa)

Ivan Aluja (Treballador Social)

David Companyon (Comunicació i Qualitat)

Oriol Companyon (Treballador Social i Mediador Comunitari)

Jaume Cornelles (Mediador i Advocat)

Manuel Fernández (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

David Izurza (Advocat)

Antoni Laplana (Arquitecte)

Fernando Macías (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

Germinal Maymó (Arquitecte)

Miquel Rodríguez (Arquitecte)

Xavier Rodríguez (Sociòleg)

Jordi Soler (Treballador Social)