Laura Álvarez (Psicòloga Social)

Bàrbara Argemí (Treballadora Social)

Ana Bernal (Auxiliar Administrativa)

Elena Carranza (Treballadora Social)

Sílvia Clariana (Tècnica Comunitària)

Aina Companyon (Treballadora Social)

Carmen De La Fuente (Dinamitzadora Pla Integral Poble Gitano)

Adelina Edo Forès (Tècnica Intervenció Socioeducativa)

Marta François (Mediadora Social)

Ángela García (Treballadora Social i Sociòloga)

Ana García Martínez (Tècnica Gestió Social)

Montserrat Joan (Arquitecta Tècnica)

Aida Marzo (Sociòloga, Psicòloga i Mediadora Comunitària)

Nidhi Nagdev Nagdev (Mediadora)

Ona Obiols (Estudis Àrabs Contemporanis)

Ingrid Puigví (Psicòloga)

Mercedes Rodríguez (Tècnica de Gestió Social)

Carlota Sala (Mediadora i Advocada)

Oona Sales (Treballadora Social)

Loli Santiago (Integradora Social)

Touria Sarghini (Agent d’acollida)

Johania Shin (Tècnica de Gestió)

Aroa Vargas (Dinamitzadora Pla Integral Poble Gitano)

Mònica Vidal (Gestió Administrativa)

David Companyon (Comunicació i Qualitat)

Oriol Companyon (Treballador Social i Mediador Comunitari)

Jaume Cornelles (Mediador i Advocat)

Manuel Fernández (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

Jorge González (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

David Izurza (Advocat)

Antoni Laplana (Arquitecte)

Àlex Martínez (Administratiu)

Germinal Maymó (Arquitecte)

Borja Mercader (Mediador)

Miquel Rodríguez (Arquitecte)

Xavier Rodríguez (Sociòleg)

Santiago Santos i Saltiró (Arquitecte)

Jordi Soler (Treballador Social)