Laura Álvarez (Psicòloga Social)

Ana Bernal (Auxiliar Administrativa)

Aina Companyon (Treballadora Social)

Aida Marzo (Sociòloga, Psicòloga i Mediadora Comunitària)

Eva Mercadé (Advocada i Mediadora Comunitària)

Sonia Murcia (Antropòloga Social i Mediadora Intercultural)

Ingrid Puigví (Psicòloga)

Mercedes Rodríguez (Gestió Administrativa)

Mireia Rovira (Tècnica Comunitària)

Oona Sales (Treballadora Social)

Eugenia Sanjuan (Tècnica de Dinamització de Comerç)

Touria Sarghini (Agent d’acollida)

Mònica Vidal (Gestió Administrativa)

Ivan Aluja (Treballador Social)

Ismael Clavero (Mediador Comunitari)

David Companyon (Comunicació i Qualitat)

Oriol Companyon (Treballador Social i Mediador Comunitari)

Jaume Cornelles (Mediador i Advocat)

José Manuel Fernández (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

David Izurza (Advocat)

Antoni Laplana (Arquitecte)

Fernando Macías (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

Pere Serra (Arquitecte)

Jordi Soler (Treballador Social)